Học Excel
Microsoft Excel là một chương trình bảng tính điện tử dùng để tổ chức, tính toán và phân tích các dữ liệu. Với Excel bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ từ chuẩn bị một hóa đơn đơn giản cho các dịch vụ trang trí nhà cửa hay hoạch định ngân sách cho kỳ nghỉ gia đình cho đến việc tạo các biểu đồ 3-D hoặc quản lý một sổ cái kế toán phức tạp cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Nội dung bài học

NHẬN XÉT - BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.