Học HTML | Thiết kế web
HTML là một ngôn ngữ đánh dấu dùng để miêu tả tài liệu web (các trang web).
  • HTML viết tắt của Hyper Text Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).
  • Một ngôn ngữ đánh dấu bao gồm một tập các thẻ đánh dấu nội dung.
  • Tài liệu HTML được đánh dấu bằng các thẻ HTML.
  • Mỗi thẻ HTML dùng để mô tả một nội dung nào đó trên trang web.

HTML do Tim Berner-Lee giới thiệu năm 1990 và hiện đang được World Wide Web Consortium (W3C) tiếp tục duy trì.

Nội dung bài họcNHẬN XÉT - BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.