Quay lại chọn bài học

Chữ in hoa thụt cấp (Drop Cap) là kí tự đầu tiên của 1 đoạn văn có kích thước, định dạng riêng biệt mang tính chất trang trí cho văn bản.
Để thêm Drop Cap cho đoạn văn ta chọn đoạn văn đó, sau đó vào Insert/Text/Add a Drop Cap như hình dưới.
drop cap
Trong menu hiện ra, bạn chọn Dropped hoặc In margin để chọn loại Drop Cap mong muốn:
  • Dropped: Chữ in hoa thụt cấp nằm trong 1 vùng trái trên của đoạn văn.
  • In margin: Chữ in hoa thụt cấp nằm bên ngoài lề của đoạn văn.
Bạn có thể chọn Drop Cap Options... để mở hộp thoại Drop Cap. Tại hộp thoại này bạn có thể tùy chỉnh Drop Cap theo ý mình.
drop cap dialog
Kí hiệuChức năng
01Không có Drop Cap. Dùng nút này nếu muốn xóa Drop Cap đang có
02Chọn loại Drop Cap là Dropped
03Chọn loại Drop Cap là In margin
04Chọn font chữ cho Drop Cap
05Chọn số dòng mà Drop Cap chiếm
06Chọn khoảng cách từ Drop Cap tới chữ trong đoạn văn

Quay lại chọn bài học

NHẬN XÉT - BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.