Quay lại chọn bài học

1. Chọn cột

Để chọn toàn bộ một trong Sheet bạn nhấp chuột trái vào ô tiêu đề của cột đó, cột được chọn sẽ chuyển thành mầu sẫm. Ví dụ dưới đây chúng ta vừa chọn cột B.
1
Trong trường hợp muốn chọn nhiều cột liền nhau một lúc bạn nhấp chọn vào tiêu đề cột đầu tiên, giữ và kéo chuột đến các cột tiếp theo, cuối cùng thả chuột ở cột cuối cùng. Hoặc bạn cũng có thể thao tác bằng cách nhấp chọn vào tiêu đề cột đầu tiên, sau đó giữ phím Shift và nhấp tiếp chuột trái vào tiêu đề cột cuối cùng. Kết quả sẽ được như hình dưới đây:
2
Nếu muốn chọn các cột không liền nhau bạn nhấp chọn chuột trái vào tiêu đề cột đầu tiên, giữa phím Ctrl và nhấp chuột trái vào tiêu đề cột của các cột tiếp theo.
3

2. Hiệu chỉnh độ rộng

Để hiệu chỉnh độ rộng của cột bạn có thể thực hiện theo các cách sau đây:
Cách 1: Sử dụng chuột
- Di chuyển chuột đến phần tiêu đề cột cần thay đổi độ rộng.
- Khi đó con trỏ chuột có dạng một mũi tên hai chiều, nhấp giữ chuột trái và kéo qua phải để tăng kích thước cột hoặc kéo qua trái để giảm kích thước cột. Khi đạt độ rộng vừa ý thì thả chuột ra. Trong khi kéo chuột, giá trị độ rộng cột xuất hiện ở khung hình chữ nhật phía trên.
4
Cách 2: Sử dụng thanh công cụ Ribbon
- Nhấp chọn cột cần điều chỉnh độ rộng
- Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Home, sau đó tìm tới nhóm Cells. Trong nhóm này bạn nhấp chọn biểu tượng Format.
5
Danh sách xuất hiện bạn nhấp chọn một trong các chức năng sau:
- Column Width…: Sau khi chọn lệnh này hộp thoại Column Width xuất hiện bạn có thể thay đổi độ rộng cho cột bằng cách nhập giá trị trong ô Column Width, sau đó nhấn nút Ok để xác nhận.
6
- AutoFit Column Width: Chọn lệnh này để chương trình tự động thiết lập độ rộng cho cột.
- Default Width…: Nhấp chọn lệnh này để thiết lập độ rộng theo giá trị mặc định. Sau khi chọn lệnh này hộp thoại Standard Width xuất hiện.
7
Bạn có thể thay đổi giá trị mặc định cho lần sau bằng cách nhập vào ô Standard column width, cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất.
Cách 3: Bạn có thể thay đổi độ rộng cho cột bằng cách nhấp chuột phải lên phần tiêu đề của cột cần thay đổi độ rộng, sau đó chọn Column Width…
8
Hộp thoại Column Width xuất hiện, bạn thiết lập độ rộng cho cột trong ô Column Width.
9
Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất.

3. Chèn thêm một cột

Để chèn thêm một cột mới vào Sheet bạn có thể thực hiện theo các cách sau đây:
Cách 1: Sử dụng thanh công cụ Ribbon
+ Chọn cột (hoặc một Cell trong cột) mà bạn muốn chèn cột mới vào trước nó.
+ Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Home tìm tới nhóm Cells, trong nhóm này bạn nhấp chọn mũi tên bên phải lệnh Insert.
10
Danh sách xuất hiện bạn nhấp chọn mục Insert Sheet Columns, một cột mới sẽ được chèn vào bên trái của cột hiện thời. 
Cách 2: Nhấp chuột phải vào Cell bất kỳ trên cột cần chèn cột mới trước nó, chọn mục Insert…
11
Hộp thoại Insert xuất hiện như hình dưới đây
12
Bạn nhấp chọn Entire column sau đó nhấn OK.
Cách 3: Nhấp phải chuột lên ô tiêu đề của cột cần chèn cột mới trước nó chọn Insert.
13

4. Xóa một cột

Để xóa một cột trên Sheet bạn có thể thực hiện theo các cách sau đây:
Cách 1: Sử dụng thanh công cụ Ribbon
+ Nhấp chuột chọn toàn bộ hoặc nhấp chọn một Cell trong cột cần xóa.
+ Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Home, tìm tới nhóm Cells, nhấp chọn mũi tên bên phải của lệnh Delete.
14
Danh sách xuất hiện, bạn nhấp chọn mục Delete Sheet Columns.
Cách 2: Nhấp phải chuột vào ô bất kỳ trên cột cần xóa chọn Delete…
15
Hộp thoại Delete xuất hiện bạn nhấp chọn mục Entire column rồi nhấp Ok.
16
Cách 3: Nhấp phải chuột lên ô tiêu đề của cột cần xóa chọn Delete.
17

5. Ẩn, hiện cột

Trong một Sheet bạn sử dụng rất nhiều cột, tuy nhiên khi in rất hoặc theo dõi bạn lại chỉ cần một vài cột, các cột còn lại bạn có thể để chúng ẩn đi, khi nào cần thao tác mới cho hiện lên. Để làm ẩn hiện các cột trên Sheet bạn có thể thực hiện theo một trong các cách sau đây:
Cách 1: Sử dụng thanh công cụ Ribbon
+ Nhấp chọn cột cần ẩn
+ Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Home tìm tới nhóm lệnh Cells. Tiếp theo nhấp biểu tượng mũi tên bên phải lệnh Format.
18
+ Danh sách liệt kê các lệnh trong mục này xuất hiện, bạn di chuyển chuột tới mục Hide & Unhide chọn Hide Columns. Trong ví dụ dưới đây chúng ta đã làm ẩn cột C, bạn để ý trong hình ảnh tiêu đề cột không còn liên tục (B rồi đến D).
19
Khi cần hiện cột C lên để thao tác, bạn chọn hai cột B và D (Cột trước và sau cột ẩn) như hình dưới đây:
20
Thao tác tương tự như phần trên, chúng ta chọn lệnh Format trong Tab Home, sau đó chọn Unhide Columns như hình dưới đây:
21
Cách 2: Nhấp phải chuột lên tiêu đề cột cần ẩn chọn Hide.
22
Muốn hiện cột đã bị ẩn bằng cách này bạn chọn hai cột trước và sau cột bị ẩn, nhấp phải chuột lên phần tiêu đề chọn Unhide.
23

Quay lại chọn bài học

NHẬN XÉT - BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.