Quay lại chọn bài học

Trong văn bản, để tự động thêm các kí tự ở phía đầu dòng ta dùng các dạng danh sách (cũng có thể gọi là đề mục). Trong Microsoft Word, danh sách được định nghĩa gồm 2 loại:
  • Bullet: danh sách không thứ tự, bắt đầu bằng các kí tự.
  • Numbering: danh sách có thứ tự, bắt đầu bằng các số hoặc chữ cái: 1, 2, 3...; a, b, c...
Để thêm danh sách vào trong văn bản ta có thể chọn các mục trong nhóm Paragraph ở tab Home.
paragraph home
01 chọn Bullet
02 chọn Numbering
03 chọn hỗn hợp Bullet và Numbering
04 tăng cấp đề mục
05 giảm cấp đề mục

Danh sách không thứ tự (Bullet)

Danh sách không thứ tự được bắt đầu bằng 1 kí tự, thường dùng cách kí tự đặc biệt (symbol) để làm nổi bật các ý muốn diễn đạt.
bullet
Khi nhấn nút chọn Bullet trên thanh công cụ, ta có thể chọn ngay loại kí tự đầu dòng mà mình muốn. Nếu không có loại bạn muốn, hãy nhấn Define New Bullet... để mở hộp thoại cho phép chọn các loại kí tự khác và tùy chỉnh cho danh sách của mình.

Danh sách có thứ tự (Numbering)

Danh sách có thứ tự là danh sách bắt đầu bởi các chữ số hoặc chữ cái như: 1, 2, 3...; I, II, III...; a, b, c... Danh sách có thứ tự thường dùng để liệt kê các ý theo trình tự, ví dụ như các mục trong 1 bài viết.
numbering
Nhấn chọn nút Numbering trên tab Home, sau đó chọn kiểu danh sách mong muốn. Nếu muốn tùy chỉnh danh sách theo ý của mình, hãy chọn mục Define New Number Format...

Danh sách phân cấp

Microsoft Word 2016 hỗ trợ thêm 1 loại danh sách nữa đó là danh sách hỗn hợp. Đó là loại danh sách phân cấp mà Word đề xuất. Bạn cũng có thể tự tạo ra loại danh sách phân cấp riêng theo ý mình bằng cách chọn vào mục Define New Multilevel List... hay chọn lại định dạng danh sách tại mục Define New List Style...
multilevel

Quay lại chọn bài học

NHẬN XÉT - BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.