Quay lại chọn bài học

1. Chọn dòng

Để chọn toàn bộ một dòng Sheet bạn nhấp chuột trái vào ô tiêu đề của dòng đó, dòng được chọn sẽ chuyển thành mầu sẫm. Ví dụ dưới đây chúng ta vừa chọn dòng thứ 4.
1
Trong trường hợp muốn chọn nhiều dòng liền nhau một lúc bạn nhấp chọn vào tiêu đề dòng đầu tiên, giữ và kéo chuột đến các dòng tiếp theo, cuối cùng thả chuột ở dòng cuối cùng. Hoặc bạn cũng có thể thao tác bằng cách nhấp chọn vào tiêu đề dòng đầu tiên, sau đó giữ phím Shift và nhấp tiếp chuột trái vào tiêu đề dòng cuối cùng. Kết quả sẽ được như hình dưới đây:
2
Nếu muốn chọn các dòng không liền nhau bạn nhấp chọn chuột trái vào tiêu đề dòng đầu tiên, giữa phím Ctrl và nhấp chuột trái vào tiêu đề dòng của các cột tiếp theo.
3

2. Hiệu chỉnh chiều cao

Để hiệu chỉnh chiều cao của dòng bạn có thể thực hiện theo các cách sau đây:
Cách 1: Sử dụng chuột
- Di chuyển chuột đến phần tiêu đề dòng cần thay đổi chiều cao.
- Khi đó con trỏ chuột có dạng một mũi tên hai chiều, nhấp giữ chuột trái và kéo lên trên để giảm hoặc kéo xuống dưới để tăng chiều cao cho dòng. Khi đạt chiều vừa ý thì thả chuột ra. Trong khi kéo chuột, giá trị chiều cao của dòng xuất hiện ở khung hình chữ nhật phía trên.
4
Cách 2: Sử dụng thanh công cụ Ribbon
- Nhấp chọn dòng cần điều chỉnh chiều cao
- Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Home, sau đó tìm tới nhóm Cells. Trong nhóm này bạn nhấp chọn biểu tượng Format.
5
Danh sách xuất hiện bạn nhấp chọn một trong các chức năng sau:
- Row Height…: Sau khi chọn lệnh này hộp thoại Row Height xuất hiện bạn có thể thay đổi chiều cao cho dòng hiện tại bằng cách nhập giá trị trong ô Row Height, sau đó nhấn nút Ok để xác nhận.
6
- AutoFit Row Height: Chọn lệnh này để chương trình tự động thiết lập chiều cao cho dòng.
Cách 3: Bạn có thể thay đổi chiều cao cho dòng bằng cách nhấp chuột phải lên phần tiêu đề của dòng cần thay đổi chiều cao, sau đó chọn Row Height…
7
Hộp thoại Row Height xuất hiện, bạn thiết lập chiều cao cho dòng trong ô Row Height.
8
Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất.

3. Chèn thêm một dòng

Để chèn thêm một dòng mới vào Sheet bạn có thể thực hiện theo các cách sau đây:
Cách 1: Sử dụng thanh công cụ Ribbon
+ Chọn dòng (hoặc một Cell trong dòng) mà bạn muốn chèn dòng mới vào trước nó.
+ Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Home tìm tới nhóm Cells, trong nhóm này bạn nhấp chọn mũi tên bên phải lệnh Insert.
9
Danh sách xuất hiện bạn nhấp chọn mục Insert Sheet Rows, một dòng mới sẽ được chèn vào phía trên của cột hiện thời. Dưới đây là ví dụ danh sách học sinh được chèn dòng mới để bổ xung thêm danh sách học sinh đạt danh hiệu tiên tiến của lớp.
10
Cách 2: Nhấp chuột phải lên Cell bất kỳ trong dòng cần chèn dòng mới trước nó, chọn mục Insert…
11
Hộp thoại Insert xuất hiện như hình dưới đây
12
Bạn nhấp chọn Entire row sau đó nhấn OK.
Cách 3: Nhấp phải chuột lên ô tiêu đề của dòng cần chèn dòng mới trước nó chọn Insert.
13

4. Xóa một dòng

Để xóa một dòng trên Sheet bạn có thể thực hiện theo các cách sau đây:
Cách 1: Sử dụng thanh công cụ Ribbon
+ Nhấp chuột chọn toàn bộ hoặc nhấp chọn một Cell trong dòng cần xóa.
+ Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Home, tìm tới nhóm Cells, nhấp chọn mũi tên bên phải của lệnh Delete.
14
Danh sách xuất hiện, bạn nhấp chọn mục Delete Sheet Rows.
Cách 2: Nhấp phải chuột vào ô bất kỳ trên dòng cần xóa chọn Delete…
15
Hộp thoại Delete xuất hiện bạn nhấp chọn mục Entire row rồi nhấp Ok.
16
Cách 3: Nhấp phải chuột lên ô tiêu đề của dòng cần xóa chọn Delete.
17

5. Ẩn, hiện dòng

Tương tư như thao tác với cột, trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ bắt gặp những trường hợp cần phải ẩn hay hiện một số dòng trong bảng tính. Để thực hiện công việc này bạn có thể làm theo một trong các cách sau đây:
Cách 1: Sử dụng thanh công cụ Ribbon
+ Nhấp chọn dòng cần ẩn
+ Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Home tìm tới nhóm lệnh Cells. Tiếp theo nhấp biểu tượng mũi tên bên phải lệnh Format.
18
+ Danh sách liệt kê các lệnh trong mục này xuất hiện, bạn di chuyển chuột tới mục Hide & Unhide chọn Hide Rows. Trong ví dụ dưới đây chúng ta đã làm ẩn hàng 6, bạn để ý trong hình ảnh tiêu đề cột không còn liên tục (5 rồi đến 7).
19
Khi cần hiện các hàng này lên để thao tác, bạn chọn hai hàng 5 và 7 (hàng trên và hàng dưới các hàng bị ẩn) như hình dưới đây:
20
Thao tác tương tự như phần trên, chúng ta chọn lệnh Format trong Tab Home, sau đó chọn Unhide Rows như hình dưới đây:
21
Cách 2: Nhấp phải chuột lên tiêu đề dòng cần ẩn chọn Hide.
22
Muốn hiện các dòng đã bị ẩn bằng cách này bạn chọn hai cột trước và sau cột bị ẩn, nhấp phải chuột lên phần tiêu đề chọn Unhide.

Quay lại chọn bài học

NHẬN XÉT - BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.