Quay lại chọn bài học

Trong Microsoft Word, có các loại đường viền và màu nền sau:
paragraph
  • Đường viền và màu nền cho chữ (phần viền màu đỏ hoặc nền màu hồng phía trên).
  • Đường viền và màu nền cho đoạn văn (nền màu xanh lam và viền màu đen phía trên).
  • Đường viền và màu nền cho trang in.
  • Watermark (văn bản hoặc ảnh mờ dưới trang văn bản).

Màu nền và đường viền cho chữ và đoạn văn

 Để thêm màu nền và đường viền cho chữ hay đoạn văn, ta sử dụng các nút chọn trong nhóm Font và Paragraph trong tab Home.border and shading
home font
01 chọn màu cho chữ
02 chọn màu cho đoạn văn
03 chọn đường viền. Nhấn nút này để chọn các kiểu đường viền mong muốn, hoặc nhấn vào mục Borders and Shading... để lựa chọn màu nền vào đường viền chi tiết.
border
Trong hộp thoại Borders and Shading, tại mục Borders ta có thể lựa chọn đường viền cho đoạn văn hoặc chữ:
01 Chọn các thiết lập sẵn, nếu muốn tùy chỉnh chọn Custom
02 Kiểu đường viền
03 Màu đường viền
04 Độ rộng (kích thước) của đường viền
05 Khung xem trước kết quả
06 Áp dụng cho đoạn văn (Paragraph) hoặc cho chữ (Text)
07 Nhấn nút Options để thiết lập khoảng cách viền tới văn bản hoặc tới lề của trang
Việc sử dụng đường viền cho chữ hay cho đoạn văn chỉ khác nhau ở việc chọn trong mục 06
Để chọn màu nền cho chữ hoặc cho đoạn văn ta có thể chọn nhanh các mục trên thanh công cụ. Tuy nhiên ta cũng có thể sử dụng hộp thoại Border and Shading để thiết lập. trong tab Shading.
shading
01 Chọn màu nền
02 Chọn đối tượng áp dụng là đoạn văn (Paragraph) hoặc chữ (Text)

Watermark, màu nền và đường viền cho trang

Để thêm Watermark, đặt màu nền và đường viền cho trang ta sử dụng nhóm Page Background trong tab Design.
design background
01 Thêm Watermark cho trang.
02 Màu nền cho trang in
03 Chọn đường viền cho trang
 Khi chọn màu nền cho đoạn văn hay cho trang, ta có thể sử dụng Fill Effects để thêm các hiệu ứng tô màu.
fill effects
Các hiệu ứng màu có thể dùng:
  • Gradient: dải màu biến thiên liên tục
  • Texture: các loại hoa văn (gỗ, cát, nước...)
  • Pattern: các loại mẫu tô
  • Image: dùng hình ảnh làm nền.

Quay lại chọn bài học

NHẬN XÉT - BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.