Quay lại chọn bài học

Để chia cột cho văn bản, trước hết ta cần chọn phần văn bản cần chia (nếu muốn chia cột cho cả văn bản thì ta không cần chọn văn bản trước). Sau đó, trên thanh Ribbon chuyển qua tab Layout rồi chọn mục Column trong nhóm Page Setup.
layout columncolumn
Trong mục này ta có thể chọn nhanh những loại chia cột, hoặc nhấn More Columns... bật hộp thoại Column để chia cột được chi tiết hơn.
column dialog
01 chọn các mục đề xuất trong Presets
02 chọn số cột văn bản
03 bật/tắt đường kẻ ngăn cách các cột
04 chọn ô này nếu độ rộng của các cột bằng nhau. Nếu bỏ chọn thì tùy chọn độ rộng (Width) và khoảng cách (Spacing) giữa các cột trong mục trên
05 chọn đối tượng áp dụng là phần văn bản đang chọn (Selected text) hoặc toàn văn bản (Whole document).
- Cách chia cột tốt nhất là hãy nhập văn bản như bình thường, nhập xong văn bản sau đó chia cột sẽ chính xác hơn. 
- Để bỏ chia cột ta chỉ cần chọn One (1 cột).

Quay lại chọn bài học

NHẬN XÉT - BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.